Задать вопрос
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

К сведению акционеров

Перелік обов’язкових документів

Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Розміщено нижче
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Не приймався.
3. Положення про загальні збори Так Розміщено нижче
4. Положення про наглядову раду Так Розміщено нижче
5. Положення про виконавчий орган Ні Причина: Не приймався
6. Положення про ревізійну комісію Так Розміщено нижче
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Так Розміщено нижче
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Так Розміщено нижче
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Не приймався.
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Розміщено нижче
11. Висновки аудитора Так Розміщено нижче
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Розміщено нижче
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Причина: Додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося. Розміщення цінних паперів не було. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало.
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Розміщено нижче
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Розміщено нижче
16. Протоколи загальних зборів Так Розміщено нижче
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Розміщено нижче
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Так Розміщено нижче
19. Особлива інформація емітента Так Розміщено нижче
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Товариство не здійснює розкриття регулярної квартальної інформації відопвідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
21. Річний звіт емітента Так Розміщено нижче
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Так Розміщено нижче
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так Розміщено нижче
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Iпотечне покриття вiдсутнє.Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.
26. Інша інформація Ні Причина: Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства не оприлюдньовалася.

ПРОТОКОЛ позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»

(Інформація розміщена 07 липня 2023 року)
ПРОТОКОЛ позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»

(Інформація розміщена 07 липня 2023 року)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»
(Інформація розміщена 07 липня 2023 року)
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) 03.07.2023

(Інформація розміщена 27 червня 2023 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 03.07.2023
(Інформація розміщена 15 червня 2023 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 03.07.2023
(Інформація розміщена 15 червня 2023 року)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах

(Інформація розміщена 15 червня 2023 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(Інформація розміщена 15 червня 2023 року)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація розміщена 03 травня 2023 року)
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 02 травня 2023 року)
ПРОТОКОЛ річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 02 травня 2023 року)
Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(Інформація розміщена 13 квітня 2023 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
(Інформація розміщена 24 березня 2023 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
(Інформація розміщена 24 березня 2023 року)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах

(Інформація розміщена 24 березня 2023 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

(Інформація розміщена 24 березня 2023 року)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація розміщена 27 грудня 2022 року)
Бюлетень 1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(Інформація розміщена 09 грудня 2022 року)
Бюлетень 1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(Інформація розміщена 09 грудня 2022 року)
Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
ПРОТОКОЛ № 04/2022 засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
ПРОПОЗИЦІЯ щодо проекту порядку денного річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», скликаних на 19.12.2022 р.

(Інформація розміщена 08 грудня 2022 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
(Інформація розміщена 18 листопада 2022 року)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах

(Інформація розміщена 18 листопада 2022 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів 19.12.2022
(Інформація розміщена 18 листопада 2022 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів 19.12.2022
(Інформація розміщена 18 листопада 2022 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 06 вересня 2021 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 06 вересня 2021 року)

Особлива інформація
(Інформація розміщена 06 вересня 2021 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 06 вересня 2021 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 03.09.2021
(Інформація розміщена 18 серпня 2021 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 03.09.2021
(Інформація розміщена 18 серпня 2021 року)
Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій
(Інформація розміщена 23 квітня 2021 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
(Інформація розміщена 13 квітня 2021 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 26.04.2021
(Інформація розміщена 26 березня 2021 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 26.04.2021
(Інформація розміщена 26 березня 2021 року)
Особлива інформація (зміна складу посадових осіб)
(Інформація розміщена 09 вересня 2020 року)

Особлива інформація (надання згоди на вчинення значного правочину)
(Інформація розміщена 09 вересня 2020 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 08.09.2020
(Інформація розміщена 20 серпня 2020 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 08.09.2020
(Інформація розміщена 20 серпня 2020 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 17 червня 2020 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 17 червня 2020 року)

Особлива інформація
(Інформація розміщена 17 червня 2020 року)
Особлива інформація
(Інформація розміщена 17 червня 2020 року)
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2020 року
(Інформація розміщена 30 квітня 2020 року)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
(Інформація розміщена 14 квітня 2020 року)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
(Інформація розміщена 14 квітня 2020 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 25 березня 2020 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(Кваліфікований електронний підпис на документі)

(Інформація розміщена 25 березня 2020 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 23 березня 2020 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Кваліфікований електронний підпис на документі)

(Інформація розміщена 23 березня 2020 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 16 грудня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 16 грудня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 22 жовтня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 22 жовтня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 03 вересня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 03 вересня 2019 року)
Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Повідомлення про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Повідомлення про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 26 квітня 2019 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2019 рік
(Інформація розміщена 25 квітня 2019 року)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
(Інформація розміщена 24 квітня 2019 року)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
(Інформація розміщена 24 квітня 2019 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 26 березня 2019 року)
Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)
(Інформація розміщена 26 березня 2019 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 05 березня 2019 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.02.2019 рік
(Інформація розміщена 28 лютого 2019 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 04 січня 2019 року)
Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii
(Інформація розміщена 10 травня 2018 року)
Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii
(Інформація розміщена 30 квітня 2018 року)
Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii
(Інформація розміщена 30 квітня 2018 року)
Протокол про підсумки голосування ПрАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 26 квітня 2018 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2018 рік
(Інформація розміщена 25 квітня 2018 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(Інформація розміщена 18 квітня 2018 року)
Повідомлення про скасування довіреностей ПрАТ "Київенергоремонт" та ДП "Енергоремонт"
(Інформація розміщена 03 квітня 2018 року)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 26 березня 2018 року)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.03.2018 рік
(Інформація розміщена 26 березня 2018 року)
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 27 грудня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 27 грудня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 12 грудня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 11 грудня 2017 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 01 грудня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 15 червня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 04 травня 2017 року)
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 28 квітня 2017 року)
Аудиторський висновок щодо консолідованої фінансововї звітності ПрАТ "Київенергоремонт" за 2016 рік.
(Інформація розміщена 28 квітня 2017 року)
Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Київенергоремонт" про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київенергоремонт" за 2016 рік.
(Інформація розміщена 28 квітня 2017 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
(Інформація розміщена 03 квітня 2017 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт
(Інформація розміщена 27 березня 2017 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 26 жовтня 2016 року)
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт"
(Інформація розміщена 07 листопада 2016 року)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 23 вересня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 08 серпня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 04 серпня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 26 липня 2016 року)
Статут ПрАТ "Київенергоремонт" (нова редакція 2016 рік)
(Інформація розміщена 24 травня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 19 травня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 19 травня 2016 року)
Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ Київенергоремонт.
(Інформація розміщена 17 травня 2016 року)
Положення про наглядову раду ПрАТ Київенергоремонт.
(Інформація розміщена 17 травня 2016 року)
Положення про ревізійну комісію ПрАТ Київенергоремонт.
(Інформація розміщена 17 травня 2016 року)
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ПАТ Київенергоремонт за 2015 рік.
(Інформація розміщена 17 травня 2016 року)
Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ Київенергоремонт за 2015 рік.
(Інформація розміщена 17 травня 2016 року)
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт від 29.04.2016 р.
(Інформація розміщена 10 травня 2016 року)
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ Київенергоремонт.
(Інформація розміщена 10 травня 2016 року)
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Інформація розміщена 06 травня 2016 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(Інформація розміщена 28 квітня 2016 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 23 березня 2016 року)
Особлива інформація Товариства про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 03 лютого 2016 року)
Статут ПАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ (нова редакція 2015 рік)
(Інформація розміщена 28 вересня 2015 року)
Особлива інформація Товариства про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 14 серпня 2015 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт від 24.04.2015р.
(Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ Київенергоремонт (Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Положення про Наглядову раду ПАТ Київенергоремонт (нова редакція від 24.04.2015р.)
(Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ПАТ Київенергоремонт за 2014 рік
(Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ Київенергоремонт за 2014 рік (Інформація розміщена 29 квітня 2015 року)
Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт» 
(Інформація розміщена 10 квітня 2015 року)
Повідомлення про проведенння річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(Інформація розміщена 24 березня 2015 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
(Інформація розміщена 15 травня 2014 року)
Особлива інформація Товариства про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 6 травня 2014 року)
Особлива інформація Товариства про зміну складу посадових осіб 
(Інформація розміщена 29 квітня 2014 року)
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт від 23.04.2014р.
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ Київенергоремонт
Положення про Наглядову раду ПАТ Київенергоремонт (нова редакція від 23.04.2014р.)
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ПАТ Київенергоремонт за 2013 рік
Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ Київенергоремонт за 2013 рік
Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Порядку денного річних Загальних зборів ПАТ Київенергоремонт (Інформація розміщена 10 квітня 2014 року)
Повідомлення про проведенння річних загальних зборів акціонерів Товариства
(Інформація розміщена 20 березня 2014 року)
Особлива інформація Товариства про зміну складу посадових осіб
(Інформація розміщена 14 лютого 2014 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (Інформація розміщена 30 квітня 2013 року)
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт від 24.04.2013
Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ Київенергоремонт
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ПАТ Київенергоремонт за 2012 рік
Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ Київенергоремонт за 2012 рiк
Особлива інформація Товариства про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повідомлення для акціонерів щодо продажу раніше викуплених Товариством акцій
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Особлива інформація Товариства про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Протокол №2 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт
Протокол лічильної комісії №02/ЛК/2012 за підсумками голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ Київенергоремонт
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариства
Повідомлення про внесення змін (доповнення) до Порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Київенергоремонт»
До уваги акціонерів Товариства
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів
Особлива інформація Товариства про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Рiчна iнформацiя ПАТ Київенергоремонт за 2011 рiк (Інформація розміщена 16 травня 2012 року)
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ Київенергоремонт від 17.04.2012р.
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ Київенергоремонт від 17.04.2012р.
Аудиторський висновок та рiчна фiнансова звiтнiсть  ПАТ Київенергоремонт за 2011 рiк
Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ Київенергоремонт за 2011 рiк
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів
Статут ПАТ Київенергоремонт
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ Київенергоремонт
Положення про наглядову раду ПАТ Київенергоремонт
Положення про ревізійну комісію ПАТ Київенергоремонт
Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ Київенергоремонт
Протокол №1 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ Київенергоремонт від 21.04.2011р.
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ВАТ Київенергоремонт за 2010 рік
Висновок Ревізійної комісії Про перевірку фінансово-господарської діяльності ВАТ Київенергоремонт за 2010 рік
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ Київенергоремонт
Особлива інформація Товариства
Річна інформація Київенергоремонт за 2010 рік
Перелік афілійованих осіб Товариства
Особлива інформація Товариства 2012 р.

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

21 квітня 2011 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ „Київенергоремонт”.

За результатами чергових загальних зборів акціонерів порядку денного:

 1. З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів»:
  Прийнято рішення : «Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

  Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

  Секретар лічильної комісії – Українець Інна Михайлівна.

  члени лічильної комісії:

 2. Терещенко Олена Станіславівна;
 3. Кліцаков Іван Олексійович;
 4. З другого питання порядку денного «Обрання Голови і секретаря зборів».
  Прийнято рішення : «Обрати Головою зборів - Бабака Сергія Богдановича, секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну».
 5. З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи зборів».
  Прийнято рішення : «Затвердити регламент роботи зборів:».
 6. З четвертого питання порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

  Прийнято рішення : «Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

 7. З п’ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік».
  Прийнято рішення : «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік».
 8. З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

  Прийнято рішення : «Затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

 9. З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП „Енергоремонт” за 2010 рік».
  Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність ДП „Енергоремонт” за 2010 рік».
 10. З восьмого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».

  Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».

 11. З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження ліквідаційного балансу ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».

  Прийнято рішення : «Затвердити ліквідаційний баланс ДП „Електрореммонтаж” ВАТ „Київенергоремонт” за 2010 рік».

 12. З десятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік».
  Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік». \
 13. З одинадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році. Затвердження порядку і строку виплати дивідендів».

  Прийнято рішення : «У зв’язку з відсутністю прибутку Товариства за результатами діяльності 2010р. дивіденди не виплачувати».

 14. З дванадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства».
  Прийнято рішення : «Відкликати членів Наглядової ради Товариства:
 15. акціонера Брусова О.І.;
 16. акціонера Чумакова Д.Д.;
 17. акціонера Бабак С.Б.».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Брусова Олексія Ілліча терміном на 5 років».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Бабака Сергія Богдановича терміном на 5 років».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ „Імпульс –Т” терміном на 5 років ».

 1. З тринадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання Голови Наглядової ради Товариства».
  Прийнято рішення : «Відкликати Голову Наглядової ради Товариства - акціонера Брусова Олексія Ілліча.
  Прийнято рішення : «Обрати головою Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Брусова Олексія Ілліча терміном на 5 років».
 2. З чотирнадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства».
  Прийнято рішення : «Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:
  акціонера Гвоздарьова Є.Б.
  акціонера ЗАТ „Центр корпоративних рішень”
  акціонера ТОВ „ПромГазІнвест”»

  Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства юридичну особу акціонера Приватне акціонерне товариство « Центр корпоративних рішень» терміном на 5 років».
  Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ «ПромГазІнвест» терміном на 5 років».
  Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ «Селектив» терміном на 5 років».

 3. З п’ятнадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».
  Прийнято рішення : «Відкликати голову Ревізійної комісії Товариства - акціонера Гвоздарьова Є.Б.»
  Прийнято рішення : «Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера Приватне акціонерне товариство « Центр корпоративних рішень» терміном на 5 років».
 4. З шістнадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Київенергоремонт» на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт»».

  Прийнято рішення : «Змінити найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Київенергоремонт» на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт».

 5. З сімнадцятого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

  Прийнято рішення: « Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами Закону України „Про акціонерні товариства”. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства „Київенергоремонт” в новій редакції».

 6. З вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Загальні збори акціонерів товариства»

  Прийнято рішення : «Затвердити „Положення про загальні збори акціонерів” товариства в новій редакції».

 7. З дев’ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Наглядову раду товариства».
  Прийнято рішення : «Затвердити положення про Наглядову раду товариства».
 8. З двадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію товариства».

  Прийнято рішення : «Затвердити Положення про Ревізійну комісію товариства в новій редакції».

 9. З двадцять першого питання порядку денного « Внесення змін та доповнень до Статуту ДП „Енергоремонт” шляхом викладення його у новій редакції».

  Прийнято рішення : « Внести зміни та доповнення до Статуту ДП „Енергоремонт”. Затвердити Статут ДП „Енергоремонт” ВАТ „Київенергоремонт” шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Бабака Сергія Богдановича про завершення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийнято рішення: «Завершити роботу чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

сайт создан компанией веб студия